Arhiva objava

Poziv na stručni seminar

Poštovana / poštovani!

Ovim putem Vas pozivamo na stručni seminar u organizaciji Udruge USOP - Udruge za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad - USOP  pod sljedećim naslovom:

 NOVOSTI U ZAŠTITI NA RADU, PROVOĐENJE ZAŠTITE NA RADU, IZDAVANJE OVLAŠTENJA  I NADZOR

***

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO) I VOĐENJE EVIDENCIJE IZ ZAŠTITE OKOLIŠA

***

NOVOSTI U ZAKONU O RADU

                   

Stručni seminar će se održati dana 17. veljače 2023. god. petak od 9:00 – 13:10, u Varaždinu, kongresna dvorana Gradske sportske dvorane – Arena na Dravi  (Šetalište Franje Tuđmana 1).

***

Program-teme stručnog seminara:

1) PROVOĐENJE PROPISA I VOĐENJE DOKUMENTACIJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA (ROO) prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/2022)

2) NOVINE U RADNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU na snazi od 01. siječnja 2023. (izmjene i dopune Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22; s naglaskom na suzbijanje neprijavljenog rada, RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU)

3) NOVOSTI U PROVOĐENJU ZAŠTITE NA RADU – IZMJENE I DOPUNE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU
4) IZDAVANJE OVLAŠTENJA, NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA OBAVLJANJE ZAŠTITE NA RADU I UOČENI NEDOSTACI

***
*Za svakog sudionika seminara osigurani su materijali sa seminara, te besplatni parking.

• SVI SUDIONICI SEMINARA DOBIVAJU POTVRDU O SUDJELOVANJU RADI MOGUĆNOSTI REGULIRANJA OBVEZE STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU (kod Poslodavca i u ovlaštenim organizacijama) prema čl. 10 i 11 Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 58/22) i čl. 36-38 Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21).

Objavljeno 27.01.2023


DODJELA PRIZNANJA

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad – USOP  i ove je godine tradicionalno obilježila Nacionalni dan Zaštite na radu u Republici Hrvatskoj 28. travnja 2020. god., te svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Povodom istoga Udruga USOP Varaždin dodijelila je priznanje istaknutom članu udruge g. Igoru Ružiću, dipl. ing. sig., za dugogodišnji rad, izuzetne zasluge i postignuća u razvoju te unapređivanju zaštite na radu

 

Objavljeno 30.04.2020


POZIV NA STRUČNI SEMINAR - 12. OŽUJAK 2020.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad, USOP, vas poziva na stručni seminar

DUŽNOSTI I OBAVEZE POSLODAVCA KOD OZLJEDE  NA RADU,

PROVOĐENJE PROPISA I VOĐENJE DOKUMENTACIJE IZ

PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA (ROO), TE

 

NOVI VODOPRAVNI AKTI I VODOPRAVNI NADZORI 

koji će se održati u Gradskoj sportskoj dvorani – Arena na Dravi, u četvrtak 12. ožujka 2020. od 9:00 – 14:00. Više informacija možete dobiti posjetom na našu web stranicu http://www.usop.hr ili kontaktom na broj telefona: 099 435 2567 predsjednika Udruge Pintarić Ljubomira.

Objavljeno 22.02.2020


POZIV NA STRUČNI SEMINAR - 22. STUDENI 2019.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad, USOP, vas poziva na stručni seminar

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I RADNIH ODNOSA PRI

ZAPOŠLJAVANJU STRANACA U RH, DUŽNOSTI I OBAVEZE POSLODAVCA

VEZANE UZ RAD U

EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA

ZA ENERGETSKA ZVANJA TE  INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE NA RADU

koji će se održati u Gradskoj sportskoj dvorani – Arena na Dravi, u petak 22. studenog 2019. od 9:00 – 14:30. Više informacija možete dobiti posjetom na našu web stranicu http://www.usop.hr ili kontaktom na broj telefona: 099 435 2567 predsjednika Udruge Pintarić Ljubomira.

Objavljeno 29.10.2019


Stručni izlet Vetropack straža d.d., Krapina, Trakošćan

Članovi udruge USOP sudjelovali su na stručnom izletu dana 15.06.2019. u sklopu kojeg su posjetili tvrtku Vetropack stražu d.du Humu na Sutli koja se ubraja u vodeće proizvođače staklene ambalaže u Europi

 

Objavljeno 28.10.2019


Svečana dodjela istaknutom članu udruge g. Rudolfu Kolariću

Povodom 15 godina djelovanja Udruge za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad - USOP, i obilježavanja Nacionalnog dana Zaštite na radu RH 28.04.2019., te svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, udruga USOP Varaždin tu je prigodu svečano obilježila dodjelom priznanja istaknutom članu udruge g. Rudolfu Kolariću za dugogodišnji rad, zasluge i doprinos u osnivanju, radu i razvoju Udruge, te unapređivanju zaštite na radu.

Objavljeno 15.05.2019


Održana skupština udruge 13.03.2018

Udruga USOP održala je dana 13.03.2019. u poslovnim prostorima HEP Proizvodnje d.o.o. PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin s početkom u 17:00 sati, izbornu skupštinu kojoj se odazvala natpolovična većina članova što je činilo potreban kvorum za donošenje svih odluka.

Objavljeno 18.03.2019


POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU UDRUGE

Pozivamo sve članove udruge da dođu na izbornu skupštinu udruge, koja će se održati 13.03.2019. u 17 sati u poslovnim prostorima HEP Proizvodnje d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin.

Objavljeno 12.03.2019


Održan stručni seminar 01. ožujka 2019.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizirala je 1. ožujka 2019. godine u Areni Varaždin, stručni seminar na temu:

Dužnosti i obveze poslodavca u provođenju propisa i vođenju dokumentacije iz područja zaštite okoliša - prikaz primjera iz prakse nadzor iz područja radnih odnosa te profesionalne bolesti.

Objavljeno 06.03.2019


POZIV NA STRUČNI SEMINAR - 01. OŽUJKA 2019.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad, USOP, vas poziva na stručni seminar

DUŽNOSTI I OBVEZE POSLODAVCA

U PROVOĐENJU PROPISA I VOĐENJU DOKUMENTACIJE

IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA – PRIKAZ PRIMJERA IZ PRAKSE

NADZOR IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA TE PROFESIONALNE BOLESTI

koji će se održati u Gradskoj sportskoj dvorani – Arena na Dravi, u petak 01. ožujka 2019. od 9:00 – 13:30. Više informacija možete dobiti posjetom na našu web stranicu http://www.usop.hr ili kontaktom na broj telefona: 099 435 2567 predsjednika Udruge Pintarić Ljubomira.

Objavljeno 13.02.2019


POZIV NA STRUČNI SEMINAR - 23. STUDENOG 2018.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar pod nazivom:

IZMJENE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU (NN 94/18)

NOVI PRAVILNIK O ZNR NA PRIVREMENIM GRADILIŠTIMA (NN 48/18)

PRIMJENA ISO 45001 NORME I NOVOSTI KOD UPORABE OPREME POD TLAKOM

 

Koji će se održati u Gradskoj sportskoj dvorani – Arena na Dravi, u petak 23. studenog 2018. od 9:00 – 13:30. Za svakog sudionika seminara osigurano je besplatno parkirno mjesto.

Objavljeno 07.11.2018


Nacionalni dan zaštite na radu 28. travnja - dodjela priznanja istaknutim članovima

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana Zaštite na radu RH 28.04.2018. te svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, udruga USOP Varaždin tu je prigodu svečano obilježila dodjelom priznanja istaknutom članu udruge g. Darku Klariću za dugogdišnji rad, izuzetne zasluge i postignuča u razvoju i unaprjeđenju zaštite na radu.

Objavljeno 23.05.2018


Održana redovna izvještajna skupština

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) održala je dana 21.03.2018. u poslovnim prostorima HEP Proizvodnje d.o.o., Međimurska 26c, Varaždin s početkom u 18:00 sati, redovnu izvještajnu skupštinu.

Objavljeno 26.03.2018


Održan stručni seminar 1. ožujka 2018.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizirala je 1. ožujka 2018. godine u Areni Varaždin, stručni seminar na temu Dužnosti i obveze poslodavca u provođenju propisa i vođenju dokumentacije iz područja zaštite okoliša - prikaz primjera iz prakse te besplatni seminar: Zaštitna odjeća

Objavljeno 06.03.2018


Poziv na stručni seminar - 01. ožujka 2018.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj na?in olakšala posao.

Objavljeno 27.02.2018


Održan stručni seminar 24.11.2017

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizirala je 24. studenog 2017. godine u Areni Varaždin, stručni seminar na temu Licenciranje stručnjaka zaštite na radu - specijaliste zaštite na radu, vrednovanje i stalno stručno usavršavanje.

Objavljeno 28.11.2017


Poziv na stručni seminar

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuče informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao.

Objavljeno 06.11.2017


12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MENADŽMENT I ZAŠTITA

Dvanaesto izdanje međunarodne konferencije menadžment i zaštite održano je 9. i 10. lipnja. 2017. godine u Neumu i Mostaru, u Bosni i Hercegovini.

Glavna tema ovogodišnje konferencije je bila Upravljanje znanjem i sigurnost.

Objavljeno 14.06.2017


Nacionalni dan zaštite na radu 28. travnja - uručena priznanja i nagrada za životno djelo

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu organiziralo je 28. travnja u Opatiji skup kojim je obilježen Nacionalni dan zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Objavljeno 28.04.2017


4. Međunarodna stručno-znanstvena konferencija

U Čakovcu, 31. ožujka 2017. održana je četvrta međunarodna stručno-znanstvena konferencija na temu "Uloga stručnjaka zaštite na radu i povjerenika radnika u poslovnom sustavu sukladno novom zakonu o zaštiti na radu".

Objavljeno 31.03.2017


Stručni seminar 21.10.2016.

Udruga USOP je dana 21.10.2016. u Gradskoj sportskoj dvorani Arena na Dravi organizirala stručni seminar.

Objavljeno 21.10.2016


11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MENADŽMENT I ZAŠTITA

11. međunarodna konferencija Menadžment i zaštita održana je 10. i 11. 6. 2016. godine u Vrnjaskoj Banji u Srbiji.

Glavni organizator konferencije je Europska udruge inženjera zaštite na radu, a tema konferencije je bila Održivi razvoj i zaštita.

Objavljeno 13.06.2016