POZIV NA STRUČNI SEMINAR - 12. OŽUJAK 2020.

STRUČNI SEMINAR

DUŽNOSTI I OBAVEZE POSLODAVCA KOD OZLJEDE  NA RADU,

PROVOĐENJE PROPISA I VOĐENJE DOKUMENTACIJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA (ROO), TE

NOVI VODOPRAVNI AKTI I VODOPRAVNI NADZORI

Varaždin, Gradska sportska dvorana – Arena na Dravi

četvrtak 12. ožujka 2020. od 9:00 – 14:00

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao.

 

 

PROGRAM SEMINARA – 12.03.2020. god.

Vrijeme

Tema

Predavač

8:30 – 9:00

Prijava sudionika

 

09:00-09:10

 

UVODNA RIJEČ

Ljubomir Pintarić, predsjednik Udruge, član Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

 

9:10 – 10:10

 

NOVI PRAVILNIK O IZDAVANJU VODOPRAVNIH AKATA (NN 9/20),  TE VODOPRAVNI NADZORI 

 

Državni inspektorat RH

Sektor za vodopravni nadzor

Neven Mlakar, ing. – državni vodopravni inspektor

 

10:10 -11:00

 

DUŽNOSTI I OBAVEZE POSLODAVCA -  PRIJAVA I PRIZNAVANJE OZLJEDE NA RADU  (propisi iz obveznog zdravstvenog osiguranja)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Područna služba Varaždin

Željko Crnković, dipl.iur. – koordinator za obavezno zdravstveno osiguranje

11:00 - 11:40

Pauza uz kavu i klipiće

 

11:40 - 13:00

 

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA- ROO;  - (ispusti u zrak, ispusti u vode, otpad, obrada i unos podataka, dostava obrazaca; primjeri i novosti)

 „EcoMission“ d.o.o., Varaždin

Marija Hrgarek, dipl. kem. tehn.

Petra Glavica, mag. pol.

 

 

 

13:00 - 14:00

 

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK SEMINARA

 

Ljubomir Pintarić,

predsjednik udruge USOP, član Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Napomena:

  • Svi sudionici dobivaju  potvrdu o sudjelovanju radi mogućnosti reguliranja stručnog usavršavanja u skladu s čl. 9. PRAVILNIKA O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU ( NN 50/19)
  • Za svakog sudionika seminara osigurano je besplatno parkirno mjesto, te materijali sa seminara u elektronskom obliku

Rezervacije: ispuniti prijavu.