O nama

Udruga USOP djeluje od 21. 05. 2004. godine te je registrirana pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji. Sjedište udruge je u Varaždinu, a zastupaju je predsjednik i tajnik. Udruga je neprofitna pravna osoba čiji rad je javan.

Tijela udruge utvrđena su statutom i to:

Osnovni dokumenti udruge

Statut udruge možete preuzeti ovdje... Statut

Rješenje o upisu u Registar udruga od 06. srpnja 2015. godine... Rješenje

Članstvo u udruzi

Članom udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno Zakonu i Statutu. Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem svog jednog ovlaštenog predstavnika. Članstvo u udruzi može biti redovito, izvanredno, počasno i pridruženo. Redovitim članom udruge može postati svaka fizička osoba koja ima najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu, a koje se profesionalno na bilo koji način bave poslovima zaštite na radu, zaštite okoliša, zaštite od požara i/ili tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine, a isto tako i pravna osoba. Članovi udruge potpisuju pristupnicu, kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge. Članom udruge se postaje upisom u popis članova, a koji vodi tajnik udruge. U popis članova upisuje se osoba za koju je Upravni odbor prethodno donio odluku o prijemu u članstvo i koja je platila članarinu, osim počasnih članova, koji ne plaćaju članarinu. Član se, izuzev počasnih članova, briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do 30. lipnja ne plati članarinu za tekuću godinu.

Fizičke osobe

Godišnja članarina za fizičke osobe iznosi 100 kuna

Pristupnica

Sindikati i strukovne udruge

Godišnja članarina za sindikate i strukovne udruge iznosi 200 kuna

Pristupnica

Pravne osobe

Godišnja članarina za pravne osobe iznosi 300 kuna

Pristupnica

Katalog propisa iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša

Na sljedećim linkovima nalazi se pregled svih važećih propisa iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.