Poziv na stručni seminar

PROGRAM SEMINARA – 17. veljače 2023. god. 

08:30 – 9:00

Prijava sudionika

 

9:00 - 9:10

UVODNA RIJEČ

Ljubomir Pintarić, ing., predsjednik Udruge, član Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

 

9:10 - 10:00

PROVOĐENJE PROPISA I VOĐENJE DOKUMENTACIJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA (ROO) prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/2022)

„EcoMission“ d.o.o., Varaždin

Marija Hrgarek, dipl. kem. tehn,

Vinka Dubovečak, mag.geogr.

 

10:00 - 10:45

NOVINE U RADNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU na snazi od 01. siječnja 2023. (izmjene i dopune Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22; s naglaskom na suzbijanje neprijavljenog rada, RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU)

Državni inspektorat

Područna služba Varaždin

Goran Krpan, dipl.iur., viši inspektor rada

 

10:45 - 11:30 PAUZA

 

11:30 – 12:10

NOVOSTI U PROVOĐENJU ZAŠTITE NA RADU –IZMJENE I DOPUNE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;

Marina Borić, struč.spec.ing.sec., načelnica Sektora za zaštitu na radu

 

12:10 - 12:45

IZDAVANJE OVLAŠTENJA, NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA OBAVLJANJE ZAŠTITE NA RADU I UOČENI NEDOSTACI

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; Muhidin Omerdić, mr.sig., voditelj službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja

 

12:45 – 13:10

Pitanja, rasprava i zaključak seminara

Ljubomir Pintarić,

predsjednik udruge USOP, član Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

 

 

Prijava sudionika vrši se ispunom ove prijavnice na naš e-mail: usopvz@gmail.com najkasnije do 14.02.2023.

Kotizacija za članove udruge USOP (pravne i fizičke osobe) – 30 € sudioniku Kotizacija za sudionike koji nisu članovi udruge USOP – 60 € po sudioniku

 

*pravne osobe koje su uplatile članarinu za 2023. god. ostvaruju pravo na sudjelovanje dva sudionika