POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU UDRUGE

Pozivamo sve članove udruge da dođu na izbornu skupštinu udruge, koja će se održati 13.03.2019. u 17 sati u poslovnim prostorima HEP Proizvodnje d.o.o., PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin sa sljedećim dnevnim redom:

 

1.    Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

 

2.    Prijedlog i izbor kandidata za tijela Udruge za novo četverogodišnje razdoblje

 

3.    Financijsko izvješće nadzornog odbora - usvajanje financijskog izvješća

 

4.    Izvješće predsjednika o radu udruge u 2018. godini

 

5.    Plan rada za 2019. godinu

 

6.    Dodjela priznanja udruge istaknutom članu udruge

 

7.    Razno