Održan stručni seminar 01. ožujka 2019.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizirala je 1. ožujka 2019. godine u Areni Varaždin, stručni seminar na temu:

Dužnosti i obveze poslodavca u provođenju propisa i vođenju dokumentacije iz područja zaštite okoliša - prikaz primjera iz prakse nadzor iz područja radnih odnosa te profesionalne bolesti.

 

Prije početka stručnog seminara, pozdravni govor održao je predsjednik udruge USOP g. Ljubomir Pintarić.

 

Program seminara "Registar onečišćavanja okoliša" prezentirale su gđa. Marija Hrgarek i Petra Glavica iz tvrtke EcoMission d.o.o. Varaždin, "Nadzor iz područja radnih odnosa" prezentirao je g. Goran Krpan, viši inspektor rada MRMS te predavanje "Profesionalne bolesti" prezentirala je doktorica medicine rada Grozdana Hanžek. 

 

Svi sudionici seminara dobili su materijale sa održanog seminara i potvrde o sudjelovanju.

 

Galeriju fotografija možete pogledati ovdje.