Stručni seminar 21.10.2016.

Udruga USOP je dana 21.10.2016. u Gradskoj sportskoj dvorani Arena na Dravi organizirala stručni seminar.

Provedba inspekcijskog nadzora iz područja ZNR

Utjecaj primjene norme OHSAS 18001 na poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Besplatan seminar i radionica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

"Osobna zaštitna oprema za zaštitu dišnih puteva

sa sljedećim programom:

PROGRAM SEMINARA:

 

8:30 – 9:30

 

PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU

Predavač: Darko Klarić, dipl.ing.stroj., stručnjak zaštite na radu, Varaždin

9:30 – 10:30

 

PRIMJENA NORME OHSAS 18001

Predavač: dr.sc. Darko Palačić, viši predavač, Visoka škola za sigurnost

11:00 – 11:30

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

OSOBNA ZAŠTITNA  OPREMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE

zdravstveni aspekt

Predavačica: Ivana Marinac, dr. med. spec. ORL.

 

11:30 – 12:15

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

OSOBNA ZAŠTITNA  OPREMA ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA

Sigurnosni aspekt

Predavačica: Andreja Cesar Slegovac, dipl.ing.sig.

 

12:30 – 13:30

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

RADIONICA I ZAVRŠETAK SEMINARA

Predavačice: predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

 

Seminaru su se odazvali poslodavci, viši i srednji management, predstavnici radnika, stručnjaci zaštite okoliša, stručnjaci zaštite na radu te svi ostali koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika.