Poziv na stručni seminar - 01. ožujka 2018.

DUŽNOSTI I OBVEZE POSLODAVCA

U PROVOĐENJU PROPISA I VOĐENJU DOKUMENTACIJE

IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA - PRIKAZ PRIMJERA IZ PRAKSE

TE SEMINAR: ZAŠTITNA ODJEĆA

 

Varaždin, Gradska sportska dvorana - Arena na Dravi

četvrtak 01. ožujka 2018. od 9:00 - 14:00

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao.

 

 

PROGRAM SEMINARA:

8:30 – 9:00 – registracija sudionika

 

Vrijeme

Tema

Predava�

 

 

9:00 – 10:30

 

Registar onečišćavanja okoliša te način popunjavanja obrazaca - prikaz na primjeru (ispusti u zrak, ispusti u vode, otpad, obrada i unos podataka, dostava obrazaca)

 

predstavnik tvrtke EcoMission d.o.o., Varaždin

 

 

10:30 – 11:00

 

Pauza

 

 

11:00 – 12:00

 

 

Pravilnik o gospodarenju otpadom -  Centri za gospodarenje otpadom

 

 

predstavnik kompanije Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec

 

12:00 – 12:15

 

 

Pauza

 

12:15 – 13:30

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU – besplatni seminar

„Zaštitna odjeća“

 

Predavači: predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

 

12:15 – 13:30

Siga d.o.o., Varaždin

Podjela novih kataloga – zaštita ruku, nogu, tijela, zaštita glave, ostala zaštitna sredstva te galanterija

Predstavnici tvrtke Siga d.o.o. Varaždin

 

13:30 – 14:00

 

Zaključci i završetak seminara

Ljubomir Pintarić,

predsjednik udruge USOP

 

 

Arena na Dravi - smjernice :

Gradska sportska dvorana Varaždin nalazi sa adresom Šetalište Franje Tuđmana 1 nalazi se između rijeke Drave i šume koja je okružuje. Iz smjera Zagreba je najbolje nakon silaska sa autoceste kod Varaždina slijediti putokaze do Gradske sportske Dvorane. Ti putokazi se mogu pronaći i daljnjim prilaznim cestama iz smjera Čakovca, Koprivnice/Ludbrega i Slovenije.

Točnu lokaciju možete provjeriti na karti.

Za svakog sudionika seminara osigurano je besplatno parkirno mjesto.

 

Informacije: predsjednik udruge Ljubomir Pintarić, tel. 099 4352 567 ili usopvz@gmail.com , USOP, Tina Ujevi?a 5, 42000 Varaždin

 

Rezervacije: ispuniti prijavu