USOP

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad

Novosti

Poziv na stručni seminar

Poštovana / poštovani!

Ovim putem Vas pozivamo na stručni seminar u organizaciji Udruge USOP - Udruge za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad - USOP  pod sljedećim naslovom:

 NOVOSTI U ZAŠTITI NA RADU, PROVOĐENJE ZAŠTITE NA RADU, IZDAVANJE OVLAŠTENJA  I NADZOR

***

REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA (ROO) I VOĐENJE EVIDENCIJE IZ ZAŠTITE OKOLIŠA

***

NOVOSTI U ZAKONU O RADU

                   

Stručni seminar će se održati dana 17. veljače 2023. god. petak od 9:00 – 13:10, u Varaždinu, kongresna dvorana Gradske sportske dvorane – Arena na Dravi  (Šetalište Franje Tuđmana 1).

***

Program-teme stručnog seminara:

1) PROVOĐENJE PROPISA I VOĐENJE DOKUMENTACIJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA (ROO) prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/2022)

2) NOVINE U RADNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU na snazi od 01. siječnja 2023. (izmjene i dopune Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22; s naglaskom na suzbijanje neprijavljenog rada, RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU)

3) NOVOSTI U PROVOĐENJU ZAŠTITE NA RADU – IZMJENE I DOPUNE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU
4) IZDAVANJE OVLAŠTENJA, NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA OBAVLJANJE ZAŠTITE NA RADU I UOČENI NEDOSTACI

***
*Za svakog sudionika seminara osigurani su materijali sa seminara, te besplatni parking.

• SVI SUDIONICI SEMINARA DOBIVAJU POTVRDU O SUDJELOVANJU RADI MOGUĆNOSTI REGULIRANJA OBVEZE STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU (kod Poslodavca i u ovlaštenim organizacijama) prema čl. 10 i 11 Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 58/22) i čl. 36-38 Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21).

Objavljeno 27.01.2023


DODJELA PRIZNANJA

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad – USOP  i ove je godine tradicionalno obilježila Nacionalni dan Zaštite na radu u Republici Hrvatskoj 28. travnja 2020. god., te svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Povodom istoga Udruga USOP Varaždin dodijelila je priznanje istaknutom članu udruge g. Igoru Ružiću, dipl. ing. sig., za dugogodišnji rad, izuzetne zasluge i postignuća u razvoju te unapređivanju zaštite na radu

 

Objavljeno 30.04.2020


POZIV NA STRUČNI SEMINAR - 12. OŽUJAK 2020.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad, USOP, vas poziva na stručni seminar

DUŽNOSTI I OBAVEZE POSLODAVCA KOD OZLJEDE  NA RADU,

PROVOĐENJE PROPISA I VOĐENJE DOKUMENTACIJE IZ

PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA (ROO), TE

 

NOVI VODOPRAVNI AKTI I VODOPRAVNI NADZORI 

koji će se održati u Gradskoj sportskoj dvorani – Arena na Dravi, u četvrtak 12. ožujka 2020. od 9:00 – 14:00. Više informacija možete dobiti posjetom na našu web stranicu http://www.usop.hr ili kontaktom na broj telefona: 099 435 2567 predsjednika Udruge Pintarić Ljubomira.

Objavljeno 22.02.2020


Kontaktirajte nas:

Vaša poruka je poslana!

Obavezno polje!
Obavezno polje! Provjerite ispravnost email adrese!
Obavezno polje!
Obavezno polje!