Skupština udruge 13.03.2019.

Udruga USOP održala je dana 13.03.2019. u poslovnim prostorima HEP Proizvodnje d.o.o. PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin s početkom u 17:00 sati, izbornu skupštinu kojoj se odazvala natpolovična većina članova što je činilo potreban kvorum za donošenje svih odluka

U nastavku možete vidjeti fotografije sa održane skupštine.

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....