Stručni seminar u organizaciji udruge USOP

Dana 21. listopada 2016. u Varaždinskoj Gradskoj sportskoj dvorani – Arena na Dravi održan je stručni seminar.

Seminar je održan sa sljedećim temama: Provedba inspekcijskog nadzora iz područja ZNR, utjecaj primjene norme OHSAS 18001 na poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnost na radu te seminar i radionica Hrvatskog Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu – osobna zaštitna sredstva za zaštitu dišnih puteva

Navedeni stručni seminar udruga USOP je održala sa ciljem kako bi svojim članovima i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao. Seminar je bio izvrsno posječen sa preko 80 sudionika, a dojmovi su i više nego dobri. Svi sudionici stručnog seminara vrlo su zadovoljni temama te izlaganjima predavača.

U nastavku pogledajte fotografije sa seminara.

....
....
....
....
....
....