Dodjela priznanja za postignute rezultate u promicanju Zaštite na radu

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana Zaštite na radu RH 28.04.2016. te svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, udruga USOP Varaždin tom je prigodom svom članu udruge g. IVANU MELNJAKU uručila priznanje za postignute rezultate u promicanju Zaštite na radu tokom svog radnog vijeka. Predsjednik udruge USOP Ljubomir Pintarić

Fotografije pogledajte u nastavkus

....
....
....